Loading Laddar...
 

Köpvillkor

Följande villkor gäller f&ouml;På Åseda Trafikskolans&nbsp;f&ouml;rs&auml;ljning i Sverige &ouml;ver internet till konsument.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>K&ouml;pvillkor</strong></p> <p>Best&auml;llning av en vara eller tj&auml;nst sker p&aring; v&aring;r hemsida.</p> <p>Betalning g&ouml;rs i samband med best&auml;llningen och med kontokort. Kontokort inneb&auml;r att du betalar din order direkt via kontokort (Visa eller Mastercard). Vi samarbetar med DIBS Payment Services.</p> <p>N&auml;r du best&auml;llt och betalat skickar vi en orderbekr&auml;ftelse till dig.</p> <p>F&ouml;r att handla m&aring;ste du vara &ouml;ver 18 &aring;r. &Auml;r du &auml;nnu inte 18 &aring;r m&aring;ste du ha m&aring;lsmans tillst&aring;nd f&ouml;r att f&aring; handla.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Priser</strong></p> <p>Priserna anges i svenska kronor och inkluderar moms om inget annat anges. Priset p&aring; varan/tj&auml;nsten &auml;r det som anges p&aring; webbplatsen p&aring; best&auml;llningsdagen. Fraktkostnad tillkommer alltid om best&auml;llningen avser en vara.</p> <p>Vi reserverar oss mot uppenbart felaktiga priser. Vi f&ouml;rbeh&aring;ller oss ocks&aring; r&auml;tten att &auml;ndra priser och sortiment utan s&auml;rskilda notiser om detta.<br /> &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Leverans och frakt</strong></p> <p>Du f&aring;r dina varor inom 2 -&nbsp;7 arbetsdagar efter det att vi f&aring;tt din best&auml;llning. Vi svarar inte f&ouml;r dr&ouml;jsm&aring;l som beror p&aring; hinder utanf&ouml;r v&aring;r kontroll (force majeure).</p> <p>Vi levererar endast inom Sverige.</p> <p>F&ouml;r varor som inte levereras &ouml;ver Internet till&auml;mpar vi enhetsfrakt p&aring; 69 kr per order. Vid avh&auml;mtning av varor betalar du ingen fraktavgift ifall vi har varan hemma. Beh&ouml;ver vi best&auml;lla&nbsp;en vara&nbsp;speciell&nbsp;till dig d&aring; till&auml;mpar vi enhetsfrakten p&aring; 69 kr ocks&aring;. L&auml;gger du en best&auml;llning kan du se vilka varor som skickas direkt fr&aring;n STR eller vilka varor du kan h&auml;mta p&aring; trafikskolan. Dem flesta varor skickas direkt fr&aring;n STR men bokpaket f&ouml;r B-k&ouml;rkort, speglar, skyltar har vi ALLTID hemma. Och skyltar och speglar m&aring;ste h&auml;mtas p&aring; trafikskolan.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Paket som inte h&auml;mtas ut</strong></p> <p>H&auml;mtar du inte ut ditt paket alls, s&aring; skickas det tillbaka till oss. Vi tar d&aring; ut en avgift p&aring; 150 kr f&ouml;r att t&auml;cka de kostnader vi har i samband med det outl&ouml;sta paketet. Outl&ouml;sta varor omfattas normalt inte av &aring;ngerr&auml;tten.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&Aring;ngerr&auml;tt/retur&nbsp;</strong></p> <p>Du har alltid 14 dagars &aring;ngerr&auml;tt n&auml;r du handlar online. Det inneb&auml;r att du kan skicka tillbaka <u>oanv&auml;nda och oskadda</u> varor inom 14 dagar fr&aring;n att du mottagit ditt paket eller, om du best&auml;llt en tj&auml;nst, &aring;ngra ditt k&ouml;p inom 14 dagar fr&aring;n det att avtalet ingicks.</p> <p>F&ouml;r att utnyttja din &aring;ngerr&auml;tt m&aring;ste du alltid senast inom 14 dagar fr&aring;n det att du tog emot varan eller ingick avtalet om tj&auml;nsten meddela &Aring;seda Trafikskola&nbsp;att du vill utnyttja din &aring;ngerr&auml;tt. G&ouml;r du inte detta har du inte l&auml;ngre r&auml;tt att &aring;ngra ditt k&ouml;p.</p> <p>Observera att &aring;ngerr&auml;tten inte g&auml;ller en tj&auml;nst om fullg&ouml;randet har p&aring;b&ouml;rjats, till exempel om du har &ouml;ppnat och godk&auml;nt villkoren i elevcentralens profil.</p> <p>Kostnaden f&ouml;r retur av best&auml;lld vara bekostas av dig. Varan/varorna ska returneras till adressen &Aring;seda Trafikskola, J&auml;rnv&auml;gsgatan 5, 364 30 &Aring;seda.</p> <p>Vid retur/&aring;ngerk&ouml;p kr&auml;vs f&ouml;ljesedel, kvitto eller ordernummer.</p> <p>Retur f&aring;r inte ske mot postf&ouml;rskott.</p> <p>Vid transport fr&aring;n oss till dig st&aring;r vi ansvaret f&ouml;r om varan skadas eller kommer bort under transporten. Vid transport fr&aring;n dig till oss st&aring;r du risken f&ouml;r varan. Detta inneb&auml;r att om varan kommer bort eller skadas under transporten till oss ansvarar du f&ouml;r detta.</p> <p>Din retur &aring;terbetalas med samma betalningsmetod som vid k&ouml;p. Detta inneb&auml;r att vi s&auml;tter tillbaka k&ouml;pesumman med avdrag f&ouml;r v&aring;r fraktkostnad p&aring; samma kort som du anv&auml;nde vid k&ouml;pet inom 30 dagar fr&aring;n det att vi mottagit din retur alternativt, om det g&auml;ller k&ouml;p av tj&auml;nst, ditt meddelande om att avtalet fr&aring;ntr&auml;tts.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Avbest&auml;llning</strong></p> <p>F&ouml;rutsatt att best&auml;llning av vara inte skickats iv&auml;g har du m&ouml;jlighet att avbest&auml;lla hela eller viss del av best&auml;llning av varor genom att kontakta oss med ett mail till info@asedatrafikskola.se eller 070-6602422</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Behandling av personuppgifter</strong></p> <p>I samband med att du best&auml;ller en vara eller tj&auml;nst p&aring; v&aring;r hemsida godk&auml;nner du att &Aring;seda Trafikskola&nbsp;registrerar och elektroniskt lagrar de personuppgifter som du l&auml;mnar i samband med best&auml;llningen. Uppgifterna kommer att anv&auml;ndas f&ouml;r administration av din best&auml;llning.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Reklamation</strong></p> <p>&Aring;seda Trafikskola&nbsp;till&auml;mpar STR:s reklamationspolicy.</p> <p>Om en vara &auml;r felaktig, felexpedierad eller transportskadad ska du s&aring; snart som m&ouml;jligt kontakta oss. Vid &ouml;vriga reklamationer eller klagom&aring;l ska du v&auml;nda dig till STR:s reklamationsn&auml;mnd, se www.str.se.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Lagval och forum</strong></p> <p>Svensk r&auml;tt ska till&auml;mpas p&aring; samtliga k&ouml;p enligt dessa avtalsvillkor. Skulle det uppst&aring; en tvist mellan parterna som inte kan l&ouml;sas p&aring; plats, kan tvisten pr&ouml;vas i domstol (tingsr&auml;tt) alternativt kan kunden (eleven) f&aring; en skriftlig pr&ouml;vning i Allm&auml;nna reklamationsn&auml;mnden (ARN) eller i STR:s reklamationsn&auml;mnd (g&auml;ller endast kunder p&aring; en STR ansluten trafikskola).&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><!-- Bundles fancybox --></p>